Powered by Smartsupp

Chladící kapalina G12evo - 1l

Cena
147 Kč

Výrobce

Kód produktu
000096320JG

Skladem
ks

Hotová směs chladicí kapaliny G12evo pro všechny vozy Škoda. Více

Aby motor moderního automobilu podával ty nejlepší výkony, vyžaduje adekvátní péči. Pro jeho bezchybné fungování je důležité používat ty správné a skutečně kvalitní provozní kapaliny. A ideální jsou samozřejmě ty, které jsou pro daný model navrženy přímo výrobcem.

Hotová směs chladicí kapaliny G12evo pro všechny vozy Škoda se dodává již namíchána ve správném poměru, takže je připravena k okamžitému použití. Je vhodná jako náplň po celou dobu životnosti vozidla a mezi její výhody patří i to, že jí lze volně mísit s kapalinami G12 plus plus a G13.

Používá se jako ochrana před mrazem, přehříváním, korozí a usazováním vodního kamene. Produkt se doporučuje užívat celoročně.

Varování:
Obsahuje ethylenglykol. Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obal/obsah odstraňte odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.